Mei Noasn-Corona-Test

lech guck mer ´n Bittch ganz eegn oaa
und huff, doaaß ´ch kee Corona hoa.
lech mach mer schunn oan Murgn
an Bette gruße Surgn.
lech langn mer a de Stirne.
Wie heeß is oack de Birne?
lech huff, iech hoa kee Histl,
kee Pfeifm uff ´m Bristl.
Zerletzt tu ´ch miech noa bickn,
ob de Gelenke zwickn.
Nu nee, woaas sticht is oack mei Knie.
Doaas tutt mer schunn zahn Juhre wih.
„Woaas tutt dar ´ch oack verrenkn?“,
tutt mei Gedärmse denkn.
Doaas nimmt mei Doarm mir iebl,
krach Bums, schunn stinkt ´s an Stiebl.
„Hurra, iech riche dan Gestank,
iech bie gesund, iech bie ne krank!“

Dieter Messerschmidt, Eckartsberg
Bittch: Körper
Histl: Husten
Bristl: Brust, Lunge
Gedärmse: Gesamtheit der Därme
Stiebl: Stübchen
Quelle: Sächsische Zeitung, 09./10.01.2021